municipalityLogo ОБЩИНА ХАСКОВО

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината

 • Забележка
 • Електронната справка за дължими местни данъци и такси можете да достъпите, използвайки следните функционалности:
  • "ЕГН/Булстат/ЛНЧ" и "ПИН", издаден от общината.
  • Персонален идентификационен код, издаден от Национална агенция за приходите (ПИК на НАП).
  • Квалифициран електронен подпис (КЕП) - на физическо лице.

  ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в в дирекция "Общинска данъчна дирекция", община Хасково.

  ПИК на НАП можете да получите от предпочитан от Вас офис на НАП.

  Kвалифициран електронен подпис /КЕП/ се издава от oторизираните за България доставчици на електронни подписи.

 • Чрез електронната справка можете да проверите дължимите местни данъци и такси и извършите плащания за тях, да се откажете от получаване на хартиени съобщения и да го замените с получаване по електронна поща.
 • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
Информация